Cora &
Jan Bundgaard
Stensbæk 1
9881 Bindslev
Mobil: 4086 3068

Opd. 22-07-2019


Familien på Stensbæk

 

 

Stensbæk har formentlig i senmiddelalderen været en mindre, adelig sædegård tilhørende medlemmer af slægten Vognsen (af Stenshede). Gården blev drevet som ladegård under Odden fra år 1638 til år 1750.

I årene efter 1912 udstykkedes jord fra Stensbæk til bl.a. 9 husmandsbrug.

Stensbæk`s hovedbygning er en lang bindingsværkslænge i et stokværk opført i 1744 på gårdsiden er senere tilføjet et indgangsparti med grundmuret kvist.

Af de oprindelige bygninger findes også en gammel bindingsværkslade bygget i 1679. Laden er bygget genbrugstræ fra strandede sejlskibe.

Efter 36 ejere siden 1543 er det i dag Cora og Jan Bundgaard, der driver Stensbæk.
Gården drives med kornproduktion, og til sommerferien indkøbes små kalve.